Για εμάς το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία και την ανάπτυξη της εταιρείας και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της bofrost*.  

Βασική μας αρχή είναι η διασφάλιση των άριστων συνθηκών εργασίας καθώς πιστεύουμε στη δημιουργία ευκαιριών, στο πνεύμα της ομαδικής συνεργασίας, στην δημιουργικότητα και την προσωπική εξέλιξη.

Άμα θέλεις να εργασθείς σε ένα ευχάριστο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης στείλε μας το βιογραφικό σου.

Email: hr@bofrost.gr