Όροι Χρήσης και Κανόνες Λειτουργίας
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝOVELTY FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΝOVELTY FOODS S.A.» που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής (εφεξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία») μέσω της ιστοσελίδας «www.bofrost.gr » εμπορεύεται προϊόντα του Διεθνούς Οίκου bofrost* και προωθεί αυτά προς πώληση λαμβάνοντας μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας παραγγελίες την διεκπεραίωση των οποίων αναλαμβάνει.
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας διότι προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.
Κάθε περαιτέρω χρήση και περιήγηση προϋποθέτει ότι έχετε ενημερωθεί και κατανοήσει τους όρους λειτουργίας και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων και προϋποθέσεων και τη δέσμευσή σας από αυτούς, ανεπιφύλακτα, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, θα πρέπει να μην εγγραφείτε και να μην κάνετε χρήση του www.bofrost.gr.
Η ιστοσελίδα παρέχεται σε εσάς χωρίς χρέωση για προσωπική σας χρήση, βάσει αυτών των όρων και κανόνων λειτουργίας.
Αυτοί οι Όροι και κανόνες ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.bofrost.gr, ήτοι καθορίζουν τη χρήση της ιστοσελίδας.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει αυτούς τους κανόνες χρήσης («όροι και κανόνες λειτουργίας», «Εγγραφή-Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων»), από καιρού εις καιρόν. Για τις αλλαγές, προσθήκες ή διαγραφές αυτές θα ενημερώνεστε μέσω της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα.
Οι αλλαγές θα τίθενται σε άμεση εφαρμογή μετά τη σχετική ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν δεν επιθυμείτε να κάνετε δεκτούς τους νέους όρους και κανόνες θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Εάν εξακολουθήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μετά την ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε εφαρμογή οι αλλαγές, η χρήση από εσάς της ιστοσελίδας ή/και των ηλεκτρονικών καταστημάτων δηλώνει την συγκατάθεσή σας στο να δεσμευτείτε με τους νέους όρους και κανόνες χρήσης. Καλό θα ήταν να ανατρέχετε σε αυτούς και να ενημερώνεστε συστηματικά, διότι κάθε φορά που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας, αυτή υπόκειται στους εκάστοτε εκείνη την στιγμή ισχύοντες όρους, ως εκ τούτου θα πρέπει να φροντίσετε να τους γνωρίζετε προηγουμένως.

1. «Παραγγελίες»
Η Εταιρεία, έχοντας επίγνωση της αναγκαιότητας για εξοικονόμηση χρόνου και κόστους που χαρακτηρίζει την εποχή μας, έχει φροντίσει να απλοποιήσει για εσάς τη διαδικασία παραγγελίας.
Στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλεται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η Εταιρεία πρωτοπορεί και σας δίνει πολλούς και διαφορετικούς τρόπους παραγγελίας και πληρωμής. Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας, οι επιλογές είναι οι εξής:
Α. Παραγγελία Με Σύνδεση
Μπορείτε να κάνετε εγγραφή καταχωρώντας τα στοιχεία σας στη φόρμα εγγραφής νέου μέλους κάνοντας σύνδεση στο Λογαριασμό σας.
Στη συνέχεια διαλέγετε τα προϊόντα που θέλετε, τα οποία πάνε αμέσως στο καλάθι των αγορών σας.
Όταν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, κάνετε κλικ στο Λογαριασμό που βρίσκεται στο κάτω μέρος του καλαθιού σας και πηγαίνετε στην σελίδα με το σύνολο των αγορών σας. Εκεί επιβεβαιώνετε την παραγγελία σας και στη συνέχεια επιλέγετε:
• Εάν θέλετε να σας ενημερώσουμε για αντικατάσταση προϊόντος στην περίπτωση που αυτό δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο
• Εάν θέλετε να σας αποστείλουμε την παραγγελία χωρίς να σας αντικαταστήσουμε όποιο προϊόν παρουσιάζει προσωρινή έλλειψη
Μόλις κάνετε τις σχετικές επιλογές έχετε τη δυνατότητα προσθήκης σχολίων για την παραγγελία σας, όπως επιλογή ημέρας και ώρα παράδοσης.
Β. Τηλεφωνική Παραγγελία
Καλέστε μας στο 210288100 και δώστε μας την παραγγελία σας, καθώς και τα στοιχεία σας: Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Νομός.
Στη συνέχεια θα μας ενημερώσετε εάν επιθυμείτε:
• να σας ενημερώσουμε για αντικατάσταση προϊόντος στην περίπτωση που αυτό δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο
• να σας αποστείλουμε την παραγγελία χωρίς να σας αντικαταστήσουμε όποιο προϊόν παρουσιάζει προσωρινή έλλειψη
Τέλος, μας δίνετε το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας.
Κατώτερο όριο παραγγελίας είναι τα 15 € .

2. «Μεταφορικά – Επιστροφές »
Η ιστοσελίδα www.bofrost.gr ως προς όλο το περιεχόμενό της αλλά και τα είδη που εμφανίζονται σ’ αυτήν, δεν αποτελεί πρόταση, αλλά πρόσκληση προς εσάς για υποβολή πρότασης παραγγελίας, της προτεινόμενης δηλαδή παραγγελίας σας, μη δημιουργώντας έτσι καμία νομική δέσμευση του διαθέτοντος και λειτουργούντος την ιστοσελίδα προς σύναψη εν τέλει σύμβασης πώλησης (εν όλο ή εν μέρει) ως προς τα προτεινόμενα εκ μέρους σας είδη.
Επιλέγετε λοιπόν τα είδη που θέλετε και διαμορφώνετε την παραγγελία σας. Εν συνεχεία εμείς, με επαγγελματισμό και φροντίδα συγκεντρώνουμε όσα διαθέσιμα από αυτά είδη και σας τα αποστέλλουμε στον προορισμό που έχετε επιλέξει, στην ορισμένη μέρα και ώρα παράδοσής. Η παράδοση γίνεται με ειδικά φορτηγά καταψύκτες και με ανεξαρτήτους αποκλειστικούς αντιπροσώπους με την εταιρεία άλλα και με οδηγούς της εταιρείας.
Η αποστολή εκ μέρους της Εταιρείας οιουδήποτε αποδεικτικού παραλαβής παραγγελίας σε καμία περίπτωση δεν θα συνιστά και αποδοχή της παραγγελίας, η οποία ούτως ή άλλως εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα σε σχέση με τα παραγγελθέντα προϊόντα. Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Παραγγελία ενδέχεται μερικώς να γίνει αποδεκτή και να εκτελεσθεί. Η Εταιρεία ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλο ή εν μέρει οιασδήποτε παραγγελίας.
Σε κάθε περίπτωση, η μερική ή η συνολική αποδοχή της προτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας γίνεται μόνον κατά την αντίστοιχα μερική ή συνολική εκτέλεση της παραγγελίας, οπότε σε αυτή την φάση καταρτίζεται η σύμβαση πώλησης και χρεώνεστε με τις τιμές που έχετε κατά την ημέρα αποστολής της προτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας δεσμεύσει (σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας του ποσοστού ΦΠΑ στα προϊόντα, ενδέχεται να παρατηρήσετε διαφοροποιήσεις στην τελική χρέωση). Η εταιρεία δεν δεσμεύεται για την άμεση κάλυψη του συνόλου των ποσοτήτων των προϊόντων που είναι σε προσφορά.
Είναι δε το ποσό της «Συνολικής αξίας» της προτεινόμενης παραγγελίας αυτό που αναλαμβάνετε την αποπληρωμή του, αυτό δηλαδή που θα καταβάλετε κατά την παράδοση.
Όταν δεν αναφέρεται προθεσμία εκτέλεσης κατά την παραλαβή της παραγγελίας, η εκτέλεσή της οφείλεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών μετά τη λήψη της παραγγελίας εκτός εάν υπάρχει είτε πρόβλημα στη διαθεσιμότητα του είδους είτε συντρέξει λόγος ανώτερης βίας.

3. «Ακύρωση Παραγγελίας»
Ακυρώσεις παραγγελιών γίνονται μόνον τηλεφωνικά επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας στο τηλέφωνο 2102881000

4. «Εκτἐλεση Παραγγελίας – Παράδοση.»
Η παράδοση της παραγγελίας σας θα γίνει μέσα στα χρονικά όρια και στην διεύθυνση που εσείς ορίσατε. Στην περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορούμε παραδοθεί η παραγγελία στην ώρα που επιλέξατε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ορίσουμε νέα ώρα παράδοσης.
Στην περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε την ώρα και την ημέρα της παράδοσης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας τουλάχιστον μέχρι τις 11:00 της προηγούμενης ημέρας.

5. «Παραλαβή Παραγγελίας»
Η παραλαβή γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη ή από άτομο που εμφανίζεται να ενεργεί αντ’ αυτού, στη διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας, συνιστάται με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου. Tα στοιχεία του ατόμου (ονοματεπώνυμο με κεφάλαια γράμματα) που παρέλαβε καταγράφονται στο απόκομμα του παραστατικού παράδοσης, το οποίο υπογράφεται από τον παραλήπτη.

6. «Τρόπος Παράδοσης Παραγγελίας»
Η παραγγελία του πελάτη αποστέλλεται στη διεύθυνση, ημέρα και ώρα που ο ίδιος έχει υποδείξει κατά την παραγγελία του. Η παράδοση γίνεται με ειδικά φορτηγά καταψύκτες και με ανεξαρτήτους αποκλειστικούς αντιπροσώπους με την εταιρεία άλλα και με οδηγούς της εταιρείας.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

7. «Περιοχές Εξυπηρέτησης»
Link με τις περιοχές που εξυπηρετούμε.

8. «Επιστροφές»
Εάν για οποιονδήποτε λόγο υπαναχωρήσετε σε σχέση με κάποιο είδος της αγοράς σας παρακαλούμε να το επιστρέψετε το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του και θα είναι χαρά μας να σας το αντικαταστήσουμε ή να πιστωθεί όλο ή μέρος του ποσού που το αγοράσατε, βάσει της παρακάτω διαδικασίας και βάσει του «Όροι και κανόνες λειτουργίας».
Απαραίτητη προϋπόθεση -σε κάθε περίπτωση- είναι το επιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του, τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς του και κάθε άλλο συνοδευτικό του έντυπο ή στοιχείο.
Τα προϊόντα μέχρι την επιστροφή τους πρέπει να διατηρούνται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο συντήρησης, όπως ιδίως περιγράφεται στη συσκευασία. Ένα προϊόν μπορεί να μην γίνει αποδεκτό προς επιστροφή, εάν διαπιστωθεί ότι δεν διατηρήθηκε κατά τα ανωτέρω μέχρι το χρόνο της παράδοσης προς επιστροφή.

Άρνηση παραλαβή/επιστροφή είναι δυνατή σε περίπτωση που :
α) Το είδος κατά την παράδοση έχει συσκευασία τόσο κατεστραμμένη (ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της) ώστε αυτό να επηρεάζει/επιδρά στην χρήση του,
β) Το είδος, κατά την παράδοση, διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό.
Εάν έχετε παραλάβει ορθά την παραγγελία, τότε η επιστροφή προϊόντος μπορεί να μην γίνει δεκτή.
Ο Πελάτης δύναται να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία στο τηλέφωνο 210288100 , «Εξυπηρέτηση Πελατών» , με χρέωση -από σταθερό τηλέφωνο ή κινητό – αστικής μονάδας του παρόχου του.
Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται από τον πελάτη αχρησιμοποίητα στην ίδια κατάσταση που παρελήφθησαν. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε κατόπιν της συνεννόησης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και πάντως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παράδοσης. Σε διαφορετική περίπτωση εφόσον δεν έχετε επισημάνει το πρόβλημα κατά την παραλαβή τότε είναι δυνατό να μην γίνει αποδεκτή η επιστροφή και η αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ, η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ.Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη την συσκευασία του και κάθε άλλη ή πρόσθετη παροχή που δόθηκε με αυτό (π.χ.πρόσθετο ή άλλο προϊόν δωρεάν, δωροεπιταγές κτλ).
Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται μέσω των αντιπρόσωπων και οδηγών της εταιρείας μας με τα ειδικά φορτηγά καταψύκτες.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, η επιστροφή δεν γίνεται με πρωτοβουλία του πελάτη.
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την εταιρεία, η πίστωση οιωνδήποτε χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται μέσω πίστωσης ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής της αρχικής παραγγελίας.

9. «Διαδικασία Πίστωσης»
Μετά την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου ή απόδειξης επιστροφής λιανικής, ο πελάτης θα λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα με το παρακάτω περιεχόμενο στο οποίο καλείται και να ανταποκριθεί εντός 10 εργασίμων ημερών.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστρέφονται κατεστραμμένα ή ελλιπή, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση παραλαβής και διατηρείται το δικαίωμα παραλαβής και αξίωσης αποζημίωσης από τον πελάτη το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και οιαδήποτε εξ αυτής της αιτίας βλάβη της, και να προβεί μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.
Εν γένει, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής, ανεξαρτήτως αιτιολόγησης, θα πρέπει ο πελάτης να έχει πλήρως εξοφλήσει το χρέος του τόσο όσον αφορά το κόστος του είδους, όσο και τις λοιπές τυχόν χρεώσεις.

10. «Τιμές »
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι παραγγελίες σας εκτελούνται βάσει των τιμών που ίσχυαν και εμφανίζονταν στην ιστοσελίδα κατά την στιγμή της κατάθεσης της πρότασης παραγγελίας σας για τα είδη που περιλαμβάνονταν στην προτεινόμενη παραγγελία σας, ακόμα και αν έχουν μεσολαβήσει διακυμάνσεις και αλλαγές μέχρι τη στιγμή αποδοχής της πρότασής σας, εκτέλεσης και έκδοσης των συνοδευτικών παραστατικών της παραγγελίας σας. Οι τροποποιήσεις δεν αυξάνουν ούτε μειώνουν το ποσό της χρέωσής σας.
Τα είδη που σας αποστέλλονται σε αντικατάσταση ειδών που παραγγείλατε χρεώνονται στην τιμή που εμφανίζεται ή ισχύει στην ιστοσελίδα κατά την ημέρα εκτέλεσης της παραγγελίας.
Το τελικό ποσό χρέωσής σας είναι ίσο με την αξία της παραγγελίας που τελικώς εκτελείται (κατά την φάση εκτέλεσης, αφού έχει προηγηθεί η προετοιμασία της παραγγελίας). Το ποσό της τελικής παραγγελίας και χρέωσης είτε συμπίπτει με το συνολικό ποσό της προτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας (αφού είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα), είτε είναι μικρότερο από αυτό της συνολικής προτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας (αφού είναι διαθέσιμα μερικά από τα προϊόντα).
Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. πως αυτές εμφανίζονται κατά την διαμόρφωση της προτεινόμενης παραγγελίας σας κατά την στιγμή που την οριστικοποιείτε.
Σε περίπτωση που κατά την ίδια περίοδο αγοράς έχουν ανακοινωθεί περισσότερες της μίας προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες ή/και εκπτώσεις, οι οποίες είτε σχετίζονται με το σύνολο της παραγγελίας, είτε με ομάδες προϊόντων, είτε με συγκεκριμένα είδη, θα εφαρμόζεται μόνον μία και δη η πιο συμφέρουσα για τον πελάτη. Όλες οι προσφορές ισχύουν για προκαθορισμένη χρονική περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι και το προσφερόμενο είδος είναι διαθέσιμο και εφόσον το απόθεμα επαρκεί.
Η εταιρεία δεν είναι υπόχρεη σε κανένα πελάτη ή νοικοκυριό για οποιαδήποτε οικονομική ζημία που μπορεί να προέκυψε από άρνηση ή αδυναμία εκτέλεσης, καθυστέρηση εκτέλεσης, ακύρωση, απόσυρση/διακοπή οποιασδήποτε παραγγελίας ή οποιασδήποτε αδυναμίας ή αποτυχίας οποιουδήποτε πελάτη ή νοικοκυριού στο να κάνει χρήση της ιστοσελίδας, προσφοράς, έκπτωσης, προωθητικής ενέργειας για οποιονδήποτε λόγο.
Επιστροφή χρημάτων σχετικά με είδη ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν στα πλαίσια κάποιας προσφοράς, προωθητικού προγράμματος/ενέργειας ή εκπτωτικής περιόδου, θα βασίζεται στην τιμή προσφοράς, προώθησης ή εκπτωτικής περιόδου.

11. «Τρόποι Πληρωμής »
Οι τρόποι πληρωμής είναι δύο:
α) Η πληρωμή γίνεται είτε μετρητοίς με αντικαταβολή κατά την παράδοση, είτε μέσω πιστωτικής/Χρεωστικής κάρτας κατά την παράδοση.
β) Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών μέσω όλων των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, εφόσον αυτές έχουν εκδοθεί από τράπεζες ή/και τραπεζικούς οργανισμούς που διαθέτουν έδρα δραστηριότητας στην Ελλάδα. Την έδρα αυτή οφείλει να γνωρίζει ο κάτοχος της κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί από διατραπεζικό σύστημα συναλλαγών έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας καθώς και για τη νόμιμη χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας τρίτου.

12. «Εξαιρούμενες υπηρεσίες»
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα δεν περιλαμβάνουν την παροχή ηλεκτρονικού υπολογιστή (computer) ή άλλου εξοπλισμού απαραίτητου για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Προκειμένου να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας απαιτείται σύνδεση με το διαδίκτυο (Internet) και κατάλληλες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις .Η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση σχετική με κόστος απόκτησης του αναγκαίου ηλεκτρονικού υπολογιστή, λογισμικού, σύνδεσης, τηλεφωνικό κόστος, κόστος χρήσης ή οποιοδήποτε άλλο κόστος ενδεχομένως αναλάβετε.

13. «Πνευματικά δικαιώματα»
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προστατεύεται ως προς το copyright, το σχεδιασμό, τα προγράμματα, τα κατατεθειμένα σήματα, τη βάση δεδομένων, τους διακριτικούς τίτλους, τα σήματα και λογότυπα, τις εικόνες, τα γραφικά, τις φωτογραφίες, τα σχέδια, κείμενα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες κ.λ.π. που αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Μπορείτε να κάνετε χρήση ή προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το περιεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφή πάνω σε σκληρό δίσκο (αλλά όχι μέσα σε επεξεργαστή [server] ή σε άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη με Δικτυακό τόπο) ή να κάνετε εκτύπωση αυτού του περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε κάθε υπόδειξη και επισημείωση περί copyright, πνευματικών δικαιωμάτων και οιουδήποτε άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος και δεν τροποποιείτε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της ούτε αναπαράγετε ούτε παρουσιάζετε δημοσίως ούτε διανέμετε. Ήτοι, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διαφοροποίηση, εγγραφή, σύνδεση, μετάδοση, μεταβίβαση, αντιγραφή ή/και διανομή ή ακόμα η εκμετάλλευση ή χρήση για δημόσιους ή/και εμπορικούς σκοπούς του συνόλου ή μέρους υλικού της ιστοσελίδας χωρίς την άδεια της Εταιρείας εγγράφως. Ρητά απαγορεύεται ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ιστοσελίδας.
Με αυτούς τους όρους και κανόνες λειτουργίας, δεν παρέχεται άδεια για χρήση οποιουδήποτε κατατεθειμένου σήματος της Εταιρείας, της ιστοσελίδας ή συγγενών ή συνεργαζομένων ή συνδεδεμένων εταιρειών , περιλαμβανομένων, αλλά και όχι μόνον, των κατατεθειμένων σημάτων, διακριτικών τίτλων, λογοτύπων και domain names www.bofrost.gr .Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

14. «Περιορισμοί»
Την ιστοσελίδα δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε για κάποιο από τους παρακάτω σκοπούς:
Δημοσίευση, μετάδοση, αποστολή και διασπορά με οιονδήποτε τρόπο παράνομου, προσβλητικού, δυσφημιστικού, συκοφαντικού, καταχρηστικού, απειλητικού, βλαβερού, βίαιου, άσεμνου, χυδαίου υλικού που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, των κοινωνικών αξιών, του απορρήτου, της ανηλικότητας.
• μετάδοση, διάδοση υλικού που ενθαρρύνει πράξεις που αποτελούν ποινικό αδίκημα, συνεπάγονται αστική ευθύνη ή, εν γένει, αποτελούν παραβίαση σχετικών νόμων, κανονισμών ή/και αρχών πρακτικής
• ανεπίτρεπτη πρόσβαση σε συστήματα υπολογιστών τρίτων
• παρενόχληση τρίτων ή ανάμιξη με οποιουδήποτε άλλου ατόμου την χρήση και απόλαυση μέσω της ιστοσελίδας .
• παραβίαση οποιωνδήποτε νόμων σχετικών με την χρήση δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων
• ανάμιξη ή παρεμπόδιση της λειτουργίας δικτύων ή δικτυακών τόπων που συνδέονται με την ιστοσελίδα.
• παραγωγή, μετάδοση ή αποθήκευση αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή υλικού που προστατεύεται με copyright χωρίς την έγγραφη άδεια του κατόχου ή/και δημιουργού του.
• μετάδοση σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
• ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
• συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ανάρτηση/δημοσίευση υλικού στην ιστοσελίδα ή την απόσυρση ήδη αναρτημένου/δημοσιευμένου υλικού στην ιστοσελίδα της.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση και σε σχέση με αυτήν.Ο χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο διαδικτυακό τόπο αναγόμενη σε κακή ή αθέμιτη ή παράνομη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.
Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία εμπλακεί σε οιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση εκ μέρους του χρήστη των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει δυνάμει των παρόντων όρων χρήσης, ο χρήστης οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία εξ αυτής της αιτίας,
Ενδεικτικά Θα μας αποζημιώσετε για κάθε βλάβη, υποχρέωση, κόστος και δαπάνη που επωμιστήκαμε ή μας επιβλήθηκε, για κάθε φθορά που αποδόθηκε σε υπαιτιότητά μας βάσει οποιασδήποτε απόφασης αρμόδιου δικαστηρίου, και για κάθε συνολικό συμβιβαστικό ποσό που πληρώθηκε από εμάς στα πλαίσια οποιουδήποτε συμβιβασμού, προκύπτουσα ή σχετική με :
• οποιαδήποτε αξίωση από τρίτο σχετική με το ότι η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς είναι συκοφαντική, προσβλητική ή είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση ισχύοντος νόμου, κανονισμού ή αρχών πρακτικής
• οποιαδήποτε αξίωση από τρίτο σχετική με το ότι η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς συνιστά παραβίαση δικαιωμάτων copyright αυτού του τρίτου ή άλλων πνευματικών δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης, και
• οποιαδήποτε πρόστιμα ή ποινές επιβληθούν από οποιοδήποτε ρυθμιστική, διαφημιστική, εμπορική αρχή/σώμα σε σχέση με την χρήση της ιστοσελίδας από εσάς.

15. «Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας www. bofrost.gr.»
Η ιστοσελίδα αποσκοπεί στο να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας, προκειμένου να σας κατατοπίσουμε για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με την πλοήγηση σε αυτήν.
Επικοινωνήστε μαζί μας για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίσετε ή αν διαπιστώσετε κάποιο λάθος, και θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε στο εύλογα δυνατό, άμεσο χρονικό διάστημα. Ευπρόσδεκτο θα είναι κάθε σχόλιο ή παρατήρηση το οποίο κρίνετε απαραίτητο για την βελτίωση των υπηρεσιών μας. Στόχος μας είναι η άψογη εξυπηρέτησή σας, μέσα από την καταγραφή των αναγκών σας. Μπορείτε να μας στείλετε e-mail μέσω της σχετικής φόρμας ή να καλέσετε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας στο τηλέφωνο : 210288100 από τις 09:00 – 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή
Η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα επίσης μπορεί από καιρού εις καιρόν να μην είναι επιτρεπτή προκειμένου είτε να διευκολυνθούν διορθωτικές παρεμβάσεις στην ιστοσελίδα, είτε για λόγους συντήρησης της ιστοσελίδας, είτε για την εισαγωγή στην ιστοσελίδα νέων δυνατοτήτων ή/και υπηρεσιών.Η Εταιρεία θα προσπαθεί να αποκαταστήσει την λειτουργία της ιστοσελίδας στο εύλογα δυνατό, άμεσο χρονικό διάστημα.
Η Εταιρεία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρείας, όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγών. Παρά τη συχνή ανανέωση των πληροφοριών, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται για την ορθότητά τους και δεν είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη για τυχόν λάθη ή/ και παραλείψεις ή την απόλυτη ταύτισή τους με τα αναγραφόμενα στην συσκευασία του είδους.
Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη εκ παραδρομής κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων, για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που δε μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας.

16. «Υποχρεώσεις της ιστοσελίδας www.bofrost.gr»
Η ιστοσελίδα www.bofrost.gr παρέχεται από την εταιρεία χωρίς δεσμεύσεις ή εγγυήσεις. Eσείς αναλαμβάνετε το ρίσκο που σχετίζεται με την χρήση του Διαδικτύου (Internet).
Η ιστοσελίδα παρέχει περιεχόμενο από άλλες πηγές ή ιστοσελίδες του διαδικτύου και ενώ η εταιρεία προσπαθεί να διασφαλίσει ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα είναι σωστό, αξιόπιστο και υψηλής ποιότητος, δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη εάν, εν τέλει, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις ή για οποιαδήποτε αποτελέσματα προέκυψαν από την χρήση τέτοιου υλικού και περιεχομένου ή για οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσετε με την ιστοσελίδα.Εάν η εταιρεία ενημερωθεί για ανακρίβειες του περιεχομένου της ιστοσελίδας ,θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τις ανακρίβειες σε άμεσα εύλογο χρονικό διάστημα.
Συγκεκριμένα, αρνούμεθα κάθε υποχρέωση ή ευθύνη σχετική με τα παρακάτω:
• Ασυμβατότητα της ιστοσελίδας με οποιαδήποτε συσκευή σας, λογισμικό ή τηλεπικοινωνιακή σύνδεση.
• Τεχνικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένων λαθών ή διακοπών της ιστοσελίδας
• Ανεπάρκεια της ιστοσελίδας στο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας.
Στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό βάσει του ισχύοντος νόμου, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια εισοδήματος, κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, άσκοπη δαπάνη, απώλεια ιδιωτικότητος κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω ή σχετίζεται με την ιστοσελίδα.

17. «Ιστοσελίδες «Τρίτων»
Για την διευκόλυνσή σας, η ιστοσελίδα δύναται να περιλαμβάνει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες τρίτων το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών, ή με υλικό που δεν εμπίπτει στον έλεγχο της.
Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα, την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια των πληροφοριών ούτε και για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των ανωτέρω ιστοσελίδων.Δεν ευθύνεται επίσης για σφάλματα και κακή λειτουργία τους ούτε και για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών.
Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για περιεχόμενο στο Διαδίκτυο (Internet) ή διεθνείς ιστοσελίδες ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα άλλη πέρα της ιστοσελίδας bofrost .gr.
Η ύπαρξη παραπομπής ή συνδέσμου της ιστοσελίδας www.bofrost.gr με οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα δεν υποδηλώνει την έγκριση από την εταιρεία μας του περιεχομένου ή άλλων στοιχείων ή του βαθμού ασφαλείας και των όρων διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων της εν λόγω ιστοσελίδας.
Οι “Όροι και κανόνες λειτουργίας” καθώς και οι όροι οι σχετικοί με την «Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων» της ιστοσελίδας www.bofrost.gr ισχύουν μόνο για την συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
Άλλες ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτήν λειτουργούν με τους δικούς τους κανόνες και όρους ασφαλείας ως προς τους οποίους φέρετε την ευθύνη να ενημερωθείτε προτού προβείτε στην χρήση τους.

18. «Διαφημίσεις και χορηγίες»
Μέρος της ιστοσελίδας μπορεί να περιέχει διαφημίσεις και χορηγίες.Οι διαφημιζόμενοι και οι χορηγοί είναι υπεύθυνοι στο να εξασφαλίζουν ότι το υλικό που καταθέτουν προκειμένου να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα είναι συμβατό με τους σχετικούς νόμους και διατάξεις.Δεν είμαστε υπεύθυνοι ούτε και αναλαμβάνουμε ευθύνη ως προς το ανωτέρω ούτε για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στο διαφημιστικό ή στο χορηγικό υλικό.

19. «Ισχύουσα νομοθεσία»
Οι συμβάσεις μέσω της ιστοσελίδας www.bofrost.gr καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.Οι εδώ όροι και κανόνες λειτουργίας διέπονται από και συνάδουν με τους Ελληνικούς νόμους και οποιαδήποτε αντιδικία θα κρίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια Ελληνικά δικαστήρια, και συγκεκριμένα υπό την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

20. «Διεθνής χρήση»
Η Εταιρεία δεν υπόσχεται ότι υλικό της ιστοσελίδας είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε περιοχές εκτός Ελλάδος και η προσέγγιση της ιστοσελίδας από περιοχές όπου το περιεχόμενο της παραβιάζει τον νόμο ή το δίκαιο, απαγορεύεται.Εάν επιλέγετε να προσεγγίσετε αυτή την ιστοσελίδα από περιοχή εκτός Ελλάδος ,το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και δική σας ευθύνη ως προς την τήρηση των τοπικών νόμων, κανόνων και πρακτικών ηθικής.
Σε κάθε περίπτωση πάντως παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη μόνον για τους κατοίκους της Ελλάδας, και οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προϊόντα, υπηρεσίες και την προώθησή τους ισχύουν μόνον για την εν λόγω χώρα: Το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να λάβει και να εκτελέσει παραγγελίες στην Ελλάδα αποκλειστικά και μόνον.

21. Χρήση «Κοινωνικών ιστοσελίδων» (community ή social sites)
Κάθε κοινωνική ιστοσελίδα (όλες μαζί «Κοινωνικές ιστοσελίδες») επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών της μέσω μηνυμάτων, σημείων καταχώρησης μηνυμάτων (message boards) και άλλων μέσων ομαδοποίησης χρηστών (forums). Σας συνιστούμε να μην καταθέτετε ή με οποιοδήποτε τρόπο κοινοποιείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προσωπικά σας δεδομένα στις «Κοινωνικές ιστοσελίδες» (π.χ.την διεύθυνση και το τηλέφωνό σας).
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις «Κοινωνικές ιστοσελίδες» για οποιονδήποτε από τους παρακάτω σκοπούς:
• διασπορά παράνομου, προσβλητικού, δυσφημιστικού, συκοφαντικού, ρατσιστικού, καταχρηστικού, απειλητικού, βλαβερού, βίαιου, χυδαίου υλικού
• μετάδοση, διάδοση υλικού που ενθαρρύνει πράξεις που αποτελούν ποινικό αδίκημα, συνεπάγονται αστική ευθύνη ή εν γένει αποτελούν παραβίαση σχετικών νόμων, κανονισμών ή/και αρχών πρακτικής
• ανεπίτρεπτης πρόσβασης σε συστήματα υπολογιστών τρίτων
• ανάμιξη με οποιουδήποτε άλλου ατόμου την χρήση και απόλαυση μέσα από τις «κοινωνικές ιστοσελίδες»
• παραβίαση οποιονδήποτε νόμων σχετικών με την χρήση δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων
• ανάμιξη ή παρεμπόδιση της λειτουργίας δικτύων ή δικτυακών τόπων που συνδέονται με την ιστοσελίδα www.bofrost.gr.
• παραγωγή, μετάδοση ή αποθήκευση αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή υλικού που προστατεύεται με copyright χωρίς την έγγραφη άδεια του κατόχου ή/και δημιουργού του.
• μετάδοση υλικού που περιέχει οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης ή προώθησης ειδών ή/και υπηρεσιών, επιστολές μαζικής αποστολής (junk mail), αλυσιδωτών επιστολών (chain letters) ή “spam”,
• δημοσιοποίηση άλλου ατόμου,
• αναφορά σε άλλες ιστοσελίδες εκτός της παρούσης

22. «Διαφήμιση»
Η εταιρεία δεν αντιπροσωπεύεται από την εγκυρότητα οποιασδήποτε γνώμης, συμβουλής ,πληροφορίας ή άποψης/τοποθέτησης που αναρτάται στους πίνακες μηνυμάτων (message boards) από οποιονδήποτε τρίτο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αναρτάτε στους πίνακες μηνυμάτων και οι απόψεις που εκφράζονται από μεμονωμένα άτομα δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις της εταιρείας.
Θα είστε υπεύθυνος για :
• οποιαδήποτε αξίωση από τρίτο σχετική με το ότι η χρήση των «Κοινωνικών ιστοσελίδων» από εσάς είναι συκοφαντική, προσβλητική ή είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση ισχύοντος νόμου, κανονισμού ή αρχών πρακτικής
• οποιαδήποτε αξίωση από τρίτο σχετική με το ότι η χρήση των «Κοινωνικών ιστοσελίδων» από εσάς συνιστά παραβίαση ως προς τα δικαιώματα copyright του τρίτου αυτού ή άλλα πνευματικά δικαιώματα οποιασδήποτε φύσης ,και
• οποιαδήποτε πρόστιμα ή ποινές επιβληθούν από οποιαδήποτε ρυθμιστική, διαφημιστική, εμπορική αρχή/σώμα σε σχέση με την χρήση των «Κοινωνικών ιστοσελίδων» από εσάς.
Καταθέτοντας υλικό εξουσιοδοτείτε την εταιρεία , της αναγνωρίζετε το μη αποκλειστικό δικαίωμά της και την αδειοδοτείτε για συνεχή, ελεύθερη δικαιωμάτων (royalty-free) δυνατότητα να το αναπαράγει, να το διορθώνει /μεταποιεί, να το μεταφράζει να το διαθέτει, διανέμει και να περαιτέρω αδειοδοτεί σχετικά με το υλικό αυτό εν συνόλω ή εν μέρει και σε οποιαδήποτε μορφή.
Θα είστε υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια και κόστος επιβαρυνθούμε λόγω της παραβίασης από εσάς αυτών των όρων και κανόνων λειτουργίας των «Κοινωνικών ιστοσελίδων».

23.« Διάφορα »
Δεν μπορείτε να αναθέσετε, περαιτέρω εκχωρήσετε ή εν γένει μεταβιβάσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σας προκύπτει από αυτούς τους όρους και κανόνες λειτουργίας.
Εάν κάτι που προβλέπεται από αυτούς τους όρους και κανόνες λειτουργίας βρεθεί να είναι αβάσιμο ή άκυρο από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, το αβάσιμο σημείο δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την ισχύ των υπολοίπων όρων και κανόνων, που παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
Εάν παραβιάσετε αυτούς τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας, η εταιρεία δύναται να διεκδικήσει τα δικαιώματα και την αποζημίωσή της σε μετέπειτα χρονική στιγμή ή σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση παραβιάσετε αυτούς τους όρους και κανόνες.
Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και κανόνων λειτουργίας που προέκυψε από συνθήκες πέραν του ελέγχου της.
Η μη άσκηση εκ μέρους της εταιρείας οιουδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται στους παρόντες όρους και κανόνες, δε συνιστά παραίτησή της από την άσκησή τους στο μέλλον ούτε και ακύρωση ή μη ισχύ των όρων και κανόνων.
• Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με την ιστοσελίδα την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.
Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν ο χρήστης – επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας